Izletište Pavlin / Outings spot Pavlin near Samobor

Izletište Pavlin pokraj Samobora Ova priča započinje negdje u rujnu 2016. godine kada me nazvao simpatičan gazda imanja Pavlin radi fotografiranja interijera i eksterijera. Trebalo je dakle otići u selo [...]