Restoran Kako da ne / restaurant Kako da ne

VIDEO ZA RESTORAN KAKO DA NE Sredinom studenog nazvala me Iffat Shtibel, jedna od vlasnica novootvorenog restorana „Kako da ne“ u kojem poslužuju ISRAELI STREET FOOD, što bi kod nas [...]