Dobra fotografija hrane mora pobuditi u promatraču apetit, jelo mora izgledati ukusno i slasno na fotografiji. Boje moraju izgledati reprezentativno, a jelo svježe i ukusno. Dobro prirodno svjetlo najvažniji je kriterij za dobru fotografiju hrane.